Judo ja toiminta Chikarassa


Judo on laji, joka sopii kaikenikäisille. Se on maailman suosituin kamppailulaji. Sinun ei tarvitse olla huippukunnossa aloittaessasi judon, mutta liikunnallisesta taustasta on hyötyä, varsinkin aikuisilla. Judotekniikoihin kuuluvat heitot, sidonnat, käsilukot ja kuristukset. Judo sopii erinomaisesti myös kuntoilijalle. Lajissa tarvitaan nopeutta, voimaa ja kestävyyttä ja se on kaiken lisäksi hauskaa! 

Jigoro Kano, 1860-1938

Judo syntyi 1800- ja 1900 lukujen vaihteessa aikana, jolloin Japanissa elettiin maan modernisoinnin aikaa. Tuolloin kritisoitiin japanilaisen yhteiskunnan perinteitä ja instituutioita, kuten militarismia ja perinteisiä taistelulajeja, joita pidettiin brutaaleina. Niin myös jujutsua, josta tiedämme judon kehittyneen. Judon kehittymisen kannalta oli tärkeää, että Jigoro Kano - judon perustaja - havaitsi jujutsun ja muiden taistelulajien rappeutuvan kehityksen ja ymmärsi taustalla olleet yhteiskunnalliset syyt sekä Japanin tuon ajan vähittäisen avautumisen länsimaiselle ajattelulle ja yhteiskuntamallille.

Kodokan
Kodokanin synty, Eishojin temppeli, Tokio

Kano osasi yhdistää japanilaisessa yhteiskunnassa joka tasolla vaikuttavan zeniläisen filosofian ja länsimaiset vaikutteet. Judossa yhdistyi näin yhtäältä syvällisesti japanilaisia perinteitä ja ajattelua ja toisaalta länsimaisia, moderneja käsityksiä urheilusta, jotka japanilaiselle yhteiskunnalle olivat olleet vieraita. Kano kehitti näiden vaikutteiden perustalle vähitellen elämänfilosofian ja ajattelutavan, josta tuli uusi urheilulaji, Kodokan -judo - nykymuotoisen judon perusta.

Kuva: jûdô

Judossa on kysymys kasvamisesta sekä judossa että ihmisenä. Kasvatustieteen professori Jigoro Kanon keskeisenä ajatuksena oli yhteisen hyvän periaate, joka pyrkii kehittämään harrastajaa ja ohjaa sekä henkiseen että eettiseen kasvuun. Vaikka judossa on selkeät dojo -säännöt ja sensei -johtoisuus oppimisessa, niin oleellisena osana judoa on lähtökohta, jonka mukaan jokainen myös jakaa osaamistaan. Judossa korostuu toisen kunnioitus ja toiselta oppiminen.

Näitä periaatteita myös Chikara noudattaa toiminnassaan.