Vyökokeiden tekniikkavaatimukset (5.kyu - 1.kyu)

 

Alla kuvattuna pääpiirteissään 5. kyu - 2. kyu vyökoevaatimukset ja tarvittava osaaminen vyökokeissa. Tarkista kuitenkin valmentajaltasi tai graduoitsijalta mahdolliset muutokset tai uudet vaatimukset.

 

Keltainen vyö, 5. kyu


Ukemit: Eteen, taakse ja sivuille

Heitot: Kolme heittoa eri luokista (Ashi-waza, Koshi-waza, Te-waza)

Sidonnat: Kolme sidontaa Kesa-gatame-luokasta, johon kuuluvat Hon-gesa-gatame, Kuzure-gesa-gatame, Makura-gesa-gatame, Ushiro-gesa-gatame tai Kata-gatame.

Muuta: Judon peruskäsitteet. Dojokäytös, erityisesti turvallisuuteen ja hygieniaan liittyvät asiat

Oranssi vyö, 4. kyu


Ukemit: Ukemin tulee olla toimiva ja turvallinen (edellyttää oikeaa heittosuoritusta).

Heitot: Kuusi heittoa (Te-, Koshi- ja Ashi-waza) vähintään yksi kustakin luokasta. Heitot esitetään liikkeestä migi-tai hidari-puolille tai molemmille puolille

Sidonnat: kaikki perussidonnat kesa-gatame-luokasta ja jokaisesta poistulo: Hon-gesa-, Kuzure-gesa-, Makura-gesa- ja Ushiro-gesa-gatame sekä Kata-gatame

 

Vihreä vyö, 3. kyu


Ukemi: Ukemin rooli keskeinen ja osattava hyvin

Heitot: Heittoja osattava tehdä reagoimalla uken aloittamaan liikkeeseen neljään eri suuntaan.

 • Ashi-waza (De-ashi-barai, Sasae-tsurikomi-ashi, Hiza-guruma, O-soto-gari, O-uchi-gari, Ko-soto-gari, Ko-uchi-gari)
 • Koshi-waza (Uki-goshi, O-goshi, Koshi-guruma)
 • Te-waza (Ippon-seoi-nage, Morote-seoi-nage, Eri-seoi-nage)

Sidonnat:  Mattotekniikat esitetään hyökkäys-/ puolustustilanteista. Kaikki sidonnat Shiho-gatame- ja Kesa-gatame-luokista ja jokaisesta kaksi poistuloa.

 • Kesa-gatame-luokka (Hon-gesa-, Kuzure-gesa-, Makura- gesa- ja Ushiro-gesa-tame sekä Kata-gatame)
 • Shiho-gatame-luokka (Tate-shiho-, Yoko-shiho- ja Kami-shiho-gatame)

Kuristukset: Yksi Juji-jime-luokasta ja Hadaka-jime.

Käsilukot: Juji-gatame.

Sininen vyö, 2. kyu


Sinisen vyön kokelaalta vaaditaan jo tekniikoiden periaatteiden ymmärtämistä ja tekniikoiden teho ja luonnollinen suunta näkyy jo selvästi. Tokui-wazat osattava.

Nage-No-Kata: Te-waza (Uki otoshi, Ippon-seoi-nage, Kata-guruma)

Heitot: Heittoja osattava tehdä myös reagoimalla uken aloittamaan liikkeeseen eri suuntiin.

 • Ashi-waza (De-ashi-barai, Sasae-tsurikomi-ashi, Hiza-guruma, O-soto-gari, O-uchi-gari, Ko-soto-gari, Ko-uchi-gari, Okuri-ashi-barai, Uchi-mata)
 • Koshi-waza (Uki-goshi, O-goshi, Koshi-guruma, Tsuri-goshi, Tsurikomigoshi, Harai-goshi)
 • Te-waza (Ippon-seoi-nage, Morote-seoi-nage, Eri-seoi-nage, Tai-otoshi)
 • Sutemi-waza (yksi, jonka kokelas voi valita)

Viisi Renraku-wazaa = Kombinaatio=yhdistelmätekniikkaa
Viisi Kaeshi-wazaa = Vastatekniikkaa

Sidonnat: Kaikki sidonnat

 • Kesa-gatame-luokka (Hon-gesa-, Kuzure-gesa-, Makura-gesa- ja Ushiro-gesa-gatame sekä Kata-gatame)
 • Shiho-gatame-luokka (Tate-shiho-, Yoko-shiho- ja Kami-shiho-gatame sekä Kuzure- muoto em. sidonnoille)

Kuristukset: Neljä kuristusta

Käsilukot: Neljä käsilukkoa hyökkäys/ puolustustilanteista.

Shime- ja Kansetsu-wazan perusteet ja vaikutusmekanismit (turvallisuusnäkökohdat).

Ruskea vyö, 1. kyu


Ruskean vyön kokelaan suorituksessa näkyy teknisen osaamisen varmistuminen, laajuus ja teho. Katasuorituksessa heitot on osattava teknisesti samalla tasolla kuin ’vapaasta’ liikkeestä.

Tokui-wazat vaaditaan osattavan monipuolisesti ja tehokkaasti. Renraku- ja kaeshi-wazaa vaaditaan myös tokui-wazojen ulkopuolelta eri tekniikkaryhmistä luonnollisesta dynaamisesta tilanteesta randorin/ottelun tapaan liikkumalla.

Nage-No-Kata:

 • Te-waza (Uki otoshi, Ippon-seoi-nage, Kata-guruma)
 • Koshi-waza (Uki-goshi, Harai-goshi, Tsurikomi-goshi)
 • Ashi-waza (Okuri-ashi-barai, Sasae-tsurikomi-ashi, Uchi-mata)

Heitot: Heittoja osattava tehdä myös reagoimalla uken aloittamaan liikkeeseen eri suuntiin.

 • Ashi-waza (De-ashi-barai, Sasae-tsurikomi-ashi, Hiza-guruma, O-soto-gari, O-uchi-gari, Ko-soto-gari, Ko-uchi-gari, Okuri-ashi-barai, Uchi-mata, Kosoto-gake, Ashi-guruma, Harai-tsurikomi-ashi)
 • Koshi-waza (Uki-goshi, O-goshi, Koshi-guruma, Tsuri-goshi, Tsurikomi-goshi, Harai-goshi, Hane-goshi, Sode-tsurikomi-goshi)
 • Te-waza (Ippon-seoi-nage, Morote-seoi-nage, Eri-seoi-nage, Tai-otoshi, Morote-gari, Kata-guruma)
 • Sutemi-wazaa (kolme eri)

Sidonnat: Kaikki sidonnat

 • Kesa-gatame-luokka (Hon-gesa-, Kuzure-gesa-, Makura-gesa- ja Ushiro-gesa-gatame sekä Kata-gatame)
 • Shiho-gatame-luokka (Tate-shiho-, Yoko-shiho- ja Kami-shiho-gatame sekä Kuzure- muoto em. sidonnoille)

Kuristukset:

 • Juji-jime-ryhmä, Okuri-eri-jime, Hadaka-jime, Kataha-jime, Katatejime, Morote-jime.

Käsilukot:

 • Juji-gatame, Ude-gatame, Ude-garami, Hiza-gatame, Waki-gatame, Hara-gatame.
 • Kymmenen Renraku- ja Kaeshi-wazaa Tachi- ja Ne-wazaan.

Kymmenen Renraku- ja Kaeshi-wazaa Tachi- ja Ne-wazaan.